Biuletyn Odnowy Liturgii w: Collectanea Theologica 1967-1976

 1967:   fasc. I, fasc. II, fasc. III, fasc. IV
 1968:   fasc. I, fasc. II, fasc. III, fasc. IV
 1969:   fasc. I, fasc. II, fasc. III, fasc. IV
 1970:   fasc. I, fasc. II, fasc. III, fasc. IV
 1971:   fasc. I, fasc. II, fasc. III, fasc. IV
 1972:   fasc. I, fasc. II, fasc. III, fasc. IV
 1973:   fasc. I, fasc. II, fasc. III, fasc. IV
 1974:   fasc. I, fasc. II, fasc. III, fasc. IV
 1975:   fasc. I, fasc. II, fasc. III, fasc. IV
 1976:   fasc. I, fasc. II, fasc. III, fasc. IV

Indeks rzeczowy - w przygotowaniu