W Collectanea Theologica 42:1972, f. II nie zamieszczono Biuletynu Odnowy Liturgii ze wzgl璠u na pobyt redaktora, ks. F. Blachnickiego, za granic.