Ks. Franciszek Blachnicki
KOMENTARZ LITURGICZNY DO NOWEGO ORDO MISSAE.
W: Materia造 pomocnicze do wyk豉d闚 z liturgiki. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1970,
s. 111-125.

drukuj               
(dokument z oryginaln
numeracj stron)

A. Zasady og鏊ne
B. Komentarze „inicjacyjne”

A. Zasady og鏊ne

   Odno郾ie funkcji komentatora w zgromadzeniu liturgicznym oraz tekstu komentarza nale篡 trzyma si wskaza zawartych w dziele „Wprowadzenie do liturgii” (Pozna 1967) w dw鏂h artyku豉ch:
1  Ks. F. Blachnicki, Komentator, s. 143-160
2  Ks. H. Boli雟ki, Tekst komentarza liturgicznego, s. 278-287.

   Trzeba jednak uzupe軟i dane tam zawarte postanowieniami „Institutio generalis Missalis Romani” z roku 1969. Artyku 11 „Institutio” przynosi w tej sprawie wa積e postanowienie. Ot騜 kap豉n, przewodnicz帷y zgromadzenia eucharystycznego, mo瞠 sam w kr鏒kich s這wach dawa pewne wprowadzenia i obja郾ienia wiernym, w czterech nast瘼uj帷ych momentach:
1  Po procesji wej軼ia i pozdrowieniu wiernych (Wprowadzenie do mszy danego dnia)
2  Przed czytaniami (Wprowadzenie do liturgii s這wa)
3  Przed prefacj (Wprowadzenie do Modlitwy eucharystycznej)
4  Przed rytem rozes豉nia (og這szenia i przypomnienia „na drog”).

   Z innych artyku堯w „Institutio” (np. a. 29) wynika, 瞠 tych obja郾ie mo瞠 udziela tak瞠 „alius minister idoneus” przez co nale篡 rozumie w豉郾ie komentatora.

   Druga zmiana, jak przynosi nowe Ordo Missae dotyczy milczenia po „oremus” przy kolekcie i pokomunii. Wg dotychczasowej praktyki w陰cza si tutaj komentator podaj帷 tzw. „invitatoria” czyli intencje modlitwy, „ukierunkowuj帷e” jakby cich modlitw wiernych w kierunku tre軼i kolekty, maj帷ej za chwil „zebra” modlitwy zgromadzenia. Obecnie „Institutio” nic nie wspomina o tych invitatoriach, uzasadniaj帷 milczenie tym, 瞠 wierni maj stawi si w obecno軼i Bo瞠j i wzbudzi w sercu swoje intencje („et omnes una cum sacerdote parumper silent, ut conscii fiant se in conspectu Dei stare, et vota sua in animo possint nuncupare”). Te intencje za zwi您ane z liturgi dnia ju 豉two im wzbudzi po odpowiednim wprowadzeniu do niej, kt鏎e ju mia這 miejsce.

   Wskazane powy瞠j momenty mog造by stanowi komentarz sta造 w zgromadzeniu, wyg這szony b康 przez celebransa, b康 przez komentatora.

   Opr鏂z tych czterech moment闚 mo積a wprowadzi komentarz r闚nie do innych miejsc mszy, zw豉szcza w okresach wprowadzania nowej liturgii i wdra瘸nia do nich wiernych. By豚y to „komentarz inicjacyjny”, kt鏎y po spe軟ieniu swojej roli m鏬豚y by zaniechany.
Faktyczny stan przygotowania liturgicznego cz這nk闚 danej spo貫czno軼i b璠zie za decydowa o zakresie cz瘰totliwo軼i zastosowania „komentarza inicjacyjnego”.

   Komentarz inicjacyjny b璠zie mia zastosowanie w nast瘼uj帷ych momentach mszy 鈍i皻ej:
  1  Przed msz dla wyja郾ienia sensu procesji i pie郾i wej軼ia,
      przywitania i uczczenia o速arza,
      pozdrowienia kap豉雟kiego oraz aktu pokutnego
      (ew. bezpo鈔ednio przed tymi elementami liturgii wej軼ia)
  2  Przed „Kyrie eleison”
  3  Przed Gloria
  4  Przed kolekt lub po „oremus” dla wyja郾ienia struktury modlitwy i sensu milczenia,
      ew. u豉twienia cichej modlitwy i sensu milczenia,
      ew. u豉twienia cichej modlitwy przez podanie intencji
  5  Po czytaniach dla wyja郾ienia znaczenia 酥iew闚 mi璠zylekcyjnych
  6  Przed Ewangeli dla przypomnienia obecno軼i Pana w Swoim S這wie
  7  Przed wyznaniem wiary i Modlitw Powszechn
  8  Przed przygotowaniem dar闚
  9  Przed Prefacj i Modlitw Eucharystyczn
10  Przed Per Ipsum
11  Przed Ojcze nasz
12  Przed rytem pokoju i 豉maniem chleba
13  Przed procesj komunijn i Komuni 鈍.
14  Przed rozes豉niem

   Poni瞠j s podane wzory komentarza inicjacyjnego i sta貫go na wszystkie wyszczeg鏊nione powy瞠j momenty mszy. Z tych wzor闚 mo積a zestawi komentarze na poszczeg鏊ne zgromadzenie liturgiczne, wprowadzaj帷 uczestnik闚 w coraz g喚bsze zrozumienie i pe軟iejsze uczestnictwo. Na ich wz鏎 mo積a tak瞠 uk豉da inne, podobne komentarze.

 

 

B. Komentarze „inicjacyjne”

 

  1  Przed msz

 a)  Chrystus Pan przyszed na ziemi i umar na Krzy簑, aby „rozproszone dzieci Bo瞠 zgromadzi w jedno” (J 11, 52). Tego dzie豉 dokonuje Chrystus teraz, gdy zebrali鄉y si w jedno, aby sprawowa Pami徠k Jego zbawczej 鄉ierci i zmartwychwstania. Z radosnym 酥iewem na ustach i z wiar w sercu wejd幟y wewn皻rznie w to 鈍i皻e zgromadzenie odkupionych dzieci Bo篡ch.

 b)  Msza 鈍i皻a, czyli Wieczerza Pa雟ka, to 鈍i皻e zgromadzenie ludu Bo瞠go, „schodz帷ego si w jedno”, pod przewodnictwem kap豉na, dla obchodzenia Pami徠ki Pana (7). To zgromadzenie rozpoczyna si z chwil wej軼ia kap豉na, w kt鏎ego osobie obecny jest Chrystus, kt鏎y nas zgromadzi. Dlatego wstajemy, gdy kap豉n wchodzi do zgromadzenia.

 c)  安. Pawe Aposto napomina wyznawc闚 Chrystusa, gromadz帷ych si w jedno w oczekiwaniu Przyj軼ia Pana, aby „przez psalmy, hymny, pie郾i pe軟e ducha, pod wp造wem 豉ski” 酥iewali Bogu w swoich sercach (Kol 3, l6). 如iew jest oznak rado軼i i jedno軼i; dlatego rozpoczynany nim codziennie nasze zgromadzenie eucharystyczne (19).

 d)  Za chwil, gdy kap豉n (kap豉ni) z ministrantami b璠zie wchodzi do zgromadzenia, rozpoczniemy 酥iew antyfony na wej軼ie. Celem tego 酥iewu, towarzysz帷ego procesji kap豉na i ministrant闚, jest otwarcie uroczystego obchodu, pog喚bienie naszej jedno軼i i wprowadzenie nas w ducha tajemnicy dzisiejszej liturgii (uroczysto軼i) (25).

 e)  O鈔odkiem naszego zgromadzenia jest o速arz. O速arz, to st馧 rodzinny, wok馧 kt鏎ego gromadz si dzieci Bo瞠 na Wieczerz Pa雟k. Chrystus za jest tym, kt鏎y przez swoj ofiar uczyni ten o速arz sto貫m pojednania naszego z Bogiem i pomi璠zy sob, w jedn rodzin. Dlatego ten st馧 jest dla nas tak瞠 symbolem Chrystusa: i st康 oznaki czci, jakie za chwil, po procesji wej軼ia oka瞠 kap豉n o速arzowi; przez uk這n, uca這wanie, i okadzenie.

 f)  Kap豉n, po uczczeniu o速arza zwr鏂i si za chwil do nas z pozdrowieniem: Pan z wami. W ten spos鏏 wska瞠 na obecno嗆 Chrystusa w naszym zgromadzeniu. Chrystus bowiem powiedzia: „Bo gdzie s dwaj albo trzej zebrani w imi moje, tam jestem po鈔鏚 nich” (Mt 8, 20) (28).

 g)  Gromadzimy si dzi wok馧 o速arza. Wzbud幟y na wst瘼ie w sobie wiar, aby w znaku naszego zgromadzenia rozpozna tajemnic Ko軼io豉. Ko軼i馧 jest zgromadzeniem ludu Bo瞠go w Chrystusie i w Duchu 安i皻ym. Zgromadzenie liturgiczne jest znakiem, w kt鏎ym Ko軼i馧 objawia swoj natur i w kt鏎ym si zgodnie z ni urzeczywistnia. (28).

 h)  Grzeszymy przeciw mi這軼i i jedno軼i Ko軼io豉. Dlatego przed wej軼iem do zgromadzenia musimy usun望 z serc naszych wszystko to, co nas dzieli.

 

  2  Przed Kyrie

 a)  Kyrios – to Chrystus Kr鏊 Pan ca貫go stworzenia. Nasze wo豉nie „Kyrie eleison” jest pro軸, by Chrystus przyszed odnowi, jednoczy, prowadzi do Boga.

 b)  Chrystusa – kt鏎y mo瞠 uzdrowi i zbawi, pro鄉y:

 c)  Chrystusa Pana, kt鏎y odnawia ca貫 stworzenie, witamy obecnego w鈔鏚 nas i prosimy:

 d)  Chrystusa Kyriosa – Pana nowego, zbawionego stworzenia, pro鄉y:

 e)  Chrystusa Pana, kt鏎y przyszed, kt鏎y idzie, kt鏎y wr鏂i w mocy i chwale – pro鄉y:

 

  3  Przed Gloria

 a)  如iew „Chwa豉 na wysoko軼i Bogu” to staro篡tny i czcigodny hymn, w kt鏎ym Ko軼i馧 w Duchu 安i皻ym zgromadzony, chwali i b豉ga Boga Ojca oraz Baranka (31).

 b)  Ka盥e stworzenie wyzna z rado軼i na chwa喚 Bogu Ojcu, 瞠 Jezus Chrystus jest Panem, Kr鏊em (Flp 2, 11).

 c)  „Chwa豉 na wysoko軼i”, jakby hymn narodowy ludu Chrystusa, 酥iewali chrze軼ijanie z rado軼i zmartwychwstania w postawie stoj帷ej.

 d)  Znak, kt鏎y zjawi si na ko鎍u dziej闚 – to Chrystus Zmartwychwsta造 – by鄉y z Nim z martwych powstali. Z nadziej 酥iewany hymn zmartwychwstania w pe軟ej wiary i radosnej postawie stoj帷ej.

 e)  Chrystus zmartwychwsta – wi璚 i my zmartwychwstaniemy. Z rado軼i 酥iewamy hymn zmartwychwstania w postawie stoj帷ej.

 

  4  Przed kolekt

 a)  Kap豉n zaprosi nas do modlitwy. W chwili ciszy, kt鏎a nast徙i po tym zaproszeniu, niech ka盥y z nas stawi si w g喚bi duszy w obecno軼i Boga, ukazuj帷 Mu wszystko, co w nas domaga si zbawienia (32).

 b)  Po wezwaniu „M鏚lmy si” u鈍iadomimy sobie obecno嗆 Bo膨 i przedstawimy Bogu swoje potrzeby. Modlitwa, kt鏎 potem odm闚i kap豉n, nazywa si „kolekt” czyli „zebraniem”: kap豉n bowiem, jako nasz przedstawiciel, zbierze wszystkie nasze modlitwy i przez Chrystusa przedstawi Ojcu (32).

 c)  W chwili ciszy, kt鏎a nast徙i po wezwaniu „M鏚lmy si”, b璠ziemy si modli w Duchu 安i皻ym, kt鏎y jest w nas. Modlitwa kap豉na, kt鏎y potem w陰czy si w nasz modlitw, u鈍iadomi nam, 瞠 tylko przez po鈔ednictwo Chrystusa nasza modlitwa mo瞠 doj嗆 do Ojca i by wys逝chan. Bo Chrystus nam obieca, 瞠 wszystko da nam Ojciec, o co b璠ziemy Go prosili w Imi Jego (32).

 d)  Przez przy鈍iadczaj帷e „Amen” uczynimy swoj – modlitw, kt鏎 w naszym imieniu wypowie kap豉n (32).

 

  5  Przed i po czytaniu

 a)  Liturgia wej軼ia przygotowa豉 nas do s逝chania s這wa Bo瞠go. Teraz B鏬 przem闚i do swego ludu przez czytania biblijne. One objawi nam tajemnic naszego odkupienia i zbawienia. Przez nie Chrystus, wykonawca Bo篡ch plan闚 zbawczych, o kt鏎ym m闚i wszystkie Pisma, stanie si obecny w鈔鏚 nas (33).

 b)  Ka盥e czytanie ko鎍zy lektor s這wami: Oto s這wo Bo瞠! Odpowiadaj帷 rado郾ie „Bogu niech b璠 dzi瘯i” wyra瘸my sw wiar w obecno嗆 Pana w鈔鏚 nas w swoim S這wie.

 c)  S這wo Bo瞠 skierowane do nas, domaga si odpowiedzi. Wyrazimy j w 酥iewie psalm闚, w kt鏎ych brzmi nuta podziwu dla wielko軼i dzie Bo篡ch, wdzi璚zno軼i i ufno軼i.

 d)  Za chwil, w czytaniach, st馧 S這wa Bo瞠go zostanie zastawiony dla nas i skarby Pisma 鈍. zostan dla nas otwarte (34).

 e)  Psalmy, kt鏎ymi si modlimy, to tak瞠 S這wo Bo瞠, natchnione przez Ducha 安i皻ego. Dlatego 酥iewa je psalmista z ambony, a my, w陰czaj帷 si do 酥iewu, czynimy je modlitw swoich serc.

 f)  Radosnym 酥iewem „Alleluja” witamy Pana Zmartwychwsta貫go, przychodz帷ego do nas w s這wach Ewangelii – Dobrej Nowiny. Dlatego 酥iewamy w postawie stoj帷ej.

 

  6  Przed Ewangeli

 a)  安iece zapalone, kt鏎e nios ministranci przed ksi璕 Ewangelii, kadzid這 i uca這wanie ksi璕i – to wszystko znaki zewn皻rzne naszej wiary w obecno嗆 Chrystusa Zmartwychwsta貫go w swoim s這wie (35).

 b)  Chrystus Pan jest obecny w鈔鏚 nas w Swoim S這wie, albowiem gdy w Ko軼iele czyta si Pismo 鈍i皻e, w闚czas On sam m闚i.

 c)  Duch 安i皻y przez II Sob鏎 Watyka雟ki przypomina: „Gdy w Ko軼iele czyta si Pismo 鈍i皻e, Chrystus Pan jest obecny w swoim S這wie i sam do nas m闚i” (KL 7).

 c)  Po s這wach Ewangelii us造szymy proklamacj: „Oto s這wo Pa雟kie”, na kt鏎 pe軟i wdzi璚znej rado軼i odpowiadamy: „Chwa豉 Tobie Chryste”.

 

  7  Przed wyznaniem wiary i Modlitw Powszechn

 a)  Przez wyznanie wiary chcemy przylgn望 do S這wa Bo瞠go, kt鏎e鄉y s造szeli.

 b)  Wchodz帷 w Bo瞠 plany zbawcze, kt鏎e objawi這 nam Pismo 鈍., chcemy teraz obj望 swoj modlitw potrzeby ca貫go Ko軼io豉 i wszystkich ludzi.

 c)  Nakarmieni s這wem Bo篡m chcemy teraz zanosi b豉gania za potrzeby ca貫go Ko軼io豉 i za zbawienie ca貫go 鈍iata (33).

 d)  Modl帷 si za wszystkich ludzi wype軟iamy wszyscy sw鎩 urz康 kap豉雟ki (45).

 

  8  Przed przygotowaniem dar闚

 a)  W czasie liturgii eucharystycznej Ko軼i馧, spe軟iaj帷 polecenie Pana, czyni to samo, co On uczyni w czasie Ostatniej Wieczerzy, dlatego w czasie przygotowania dar闚 przynosi si na o速arz chleb, wino i wod, te mianowicie elementy, kt鏎e Chrystus wzi掖 w swoje r璚e (48, 1).

 b)  Na pocz徠ku liturgii eucharystycznej przynosi si do o速arza dary, kt鏎e stan si Cia貫m i Krwi Chrystusa. Najpierw jednak trzeba przygotowa o速arz czyli st馧 Pa雟ki, kt鏎y jest o鈔odkiem ca貫j liturgii eucharystycznej. Ministranci przynosz na o速arz korpora, kielich i msza. Dary za chleba i wina przynosimy do o速arza my wszyscy, przez r璚e naszych przedstawicieli. W ten spos鏏 wyra瘸my swoj gotowo嗆 do wsp馧uczestniczenia w ofierze Chrystusa (49).

 c)  Zaczynamy Liturgi Sto逝, uczty, dzi瘯czynnej Ofiary, na zaproszenie Bo瞠go S這wa.

 d)  Nasze oddanie Bogu, nasza mi這嗆 Boga mierzy si – z woli Chrystusa – miar mi這軼i bli幡iego. O bli幡im my郵imy (my郵eli鄉y) w Modlitwie Wiernych.

 e)  Sk豉daj帷 nasze dary, nie my郵imy, 瞠 Bogu, do kt鏎ego nale篡 wszystko, mo瞠my co ofiarowa. Je瞠li jednak chcemy przyj望 najwi瘯szy dar, Chrystusa, kt鏎y jest Chlebem 篡cia wiecznego, musimy wyrazi gotowo嗆 dzielenia si z bli幡imi tym, co z 豉ski Boga posiadamy.

 

  9  Przed Prefacj i Modlitw Eucharystyczn

 a)  Teraz zaczyna si centrum i szczyt ca貫j celebracji eucharystycznej: Wielka Modlitwa Eucharystyczna modlitwa dzi瘯czynienia i u鈍i璚enia. Celebrans wezwie nas, aby鄉y wznie郵i swe serca ku Panu w modlitwie i dzi瘯czynieniu i w ten spos鏏 przy陰czyli si do niego w modlitwie, kt鏎 skieruje w imieniu ca貫j wsp鏊noty przez Jezusa Chrystusa do Boga Ojca. Celem za tej modlitwy jest, aby ca貫 zgromadzenie wiernych zjednoczy這 si z Chrystusem w wyznaniu wielkich dzie Bo篡ch i w sk豉daniu ofiary (54).

 b)  Jeste鄉y Kr鏊estwem Kap豉雟kim Chrystusa (1 P 2, 9). Kap豉n b璠zie z dzi瘯czynieniem g這si wspania貫 czyny Tego, kt鏎y nas powo豉 z ciemno軼i do swej cudownej 鈍iat這軼i. My wszyscy – uczestnicz帷y w kap豉雟twie Chrystusowym, wyznaj帷 nasz wdzi璚zn rado嗆 b璠ziemy wielbi Boga, 瞠 pe軟e s niebiosa i ziemia chwa造 Jego. Dlatego „安i皻y, 安i皻y...” b璠ziemy 酥iewa jak kap豉n, postawie stoj帷ej.

 c)  Jezus Chrystus, S這wo Bo瞠, przyszed z g鏎y – od Ojca – by nas poci庵n望 ku g鏎ze – do swego Ojca. Dlatego wznosz帷 w g鏎 serca i my郵i nasze dzi瘯ujemy za to wywy窺zenie w postawie stoj帷ej.

 d)  Nasz 酥iew „安i皻y, 安i皻y...” jest dalszym ci庵iem uroczystego dzi瘯czynienia i uwielbienia m闚ionego (酥iewanego) przez celebransa.

 e)  Nasza ojczyzna i dom jest u TEGO, kt鏎ego chwa造 pe軟e s niebiosa i ziemia. Razem z Anio豉mi wolno nam uczestniczy w g鏎nej liturgii nieba: „Hosanna, niech si ulituje nasz B鏬 na wysoko軼i”. Entuzjazm wyra瘸my radosnym 酥iewen w postawie stoj帷ej.

(Uwaga: Sam Modlitw eucharystyczn nale篡 obja郾i przez osobne homilie lub katechezy. W czasie jej trwania, gdy odmawiana jest w j瞛yku narodowym, komentarz jest nie na miejscu.)

 

10  Przed Per Ipsum
(Tylko wtedy, gdy Kanon odmawiany jest jeszcze po 豉cinie)

 a)  Pomni na b這gos豉wion M瘯, Zmartwychwstanie i chwalebne Wniebowst徙ienie Jezusa Chrystusa: przez Niego, z Nim i w Nim ukszta速owani w nowe stworzenie sk豉damy Bogu Ojcu ofiar czci i uwielbienia.

 b)  Przez Chrystusa, z Nim i w Nim sk豉damy Bogu Ojcu Wszechmog帷emu w jedno軼i Ko軼io豉 i w mi這軼i Ducha 安i皻ego Ofiar czyst, ofiar 鈍i皻 Jezusa Chrystusa i z Nim nas samych.

 c)  Razem z Jezusem Chrystusem sk豉damy Bogu Ojcu w jedno軼i Ko軼io豉 i mi這軼i Ducha 安i皻ego ofiar chwa造 i uwielbienia – ofiar 鈍i皻, ofiar czyst – Jezusa Chrystusa i z Nim nas samych.

 d)  Razem z Chrystusem, przej璚i Jego duchem modlitwy i oddania, wielbimy Ojca, kt鏎y jest w niebie.

 e)  Spodoba這 si Bogu Ojcu, by jak w Chrystusie zosta這 wszystko stworzone, tak w Nim doprowadzi stworzenie do pe軟ej doskona這軼i. Dlatego pojednani w Chrystusie i zjednoczeni z Chrystusem, sk豉damy przez Niego Bogu Ojcu ofiar 鈍i皻, ofiar czyst – Ofiar Nowego Stworzenia, obdarzonego Duchem 安i皻ym.

 f)  Kto zgadza si na wszczepienie w Jezusa Chrystusa, na nowe 篡cie z NIM w Bogu, ten odpowiada na tajemnic naszego „zanurzenia w Jego 鄉ierci i zmartwychwstaniu” przez chrzest i dzisiejsz msz 鈍. radosne tak – Amen. Zgadzam si. Tak w豉郾ie niech b璠zie.

 g)  Kto uczestniczy w Ofierze Chrystusowej, daje swoje Amen – zgod na powr鏒 do Boga.

 h)  W Chrystusie, przez Niego i dla Niego zosta這 wszystko stworzone. Zechcia bowiem B鏬, aby przez Niego zn闚 pojedna wszystko ze sob (Kol 1, 16). Kto chce w陰czy si w Chrystusowe dzie這 naszego stworzenia i tak wielbi Boga Ojca, odpowie – AMEN, zgadzam si, chc pracowa.

 i)  Kto przyjmuje zaproszenie i zbawienie Bo瞠 w tej Ofierze odpowie (od酥iewa) Amen. Przyjmuj, zgadzam si, id.

 j)  Nasze Amen oznacza, 瞠 z Chrystusem i w Chrystusie sk豉damy Bogu Ojcu 鈍i皻 Ofiar czci i uwielbienia.

 

11  Przed Ojcze nasz

 a)  Poniewa celebracja eucharystyczna jest uczt paschaln, wypada, aby鄉y wed逝g przykazania Pana przyj瘭i Cia這 i Krew Jego jako pokarm duchowy. Do tego ma nas przygotowa Modlitwa Pa雟ka, w kt鏎ej prosimy o chleb powszedni, jakim dla chrze軼ijan jest przede wszystkim Cia這 Chrystusa oraz o odpuszczenie grzech闚, aby 鈍i皻e by這 dane naprawd 鈍i皻ym (56).

 b)  Na chrzcie 鈍i皻ym przemienieni w nowych ludzi: dzieci Bo瞠, mo瞠my wsp鏊nie modli si: Ojcze ...

 c)  Zjednoczeni dzi瘯i Ofierze Dobrego Pasterza w jeden Bo篡 Lud – mo瞠my m闚i: Ojcze ...

 d)  Ojcze nasz – modlitwa Nowego Ludu Bo瞠go.

 e)  Obdarzeni na Chrzcie 鈍. 篡ciem i godno軼i Dzieci Bo篡ch mo瞠my modli si: Ojcze ...

 

12  Przed rytem pokoju i 豉maniem chleba

 a)  Zanim staniemy si uczestnikami jednego chleba, prosimy o pok鎩 dla ca貫j rodziny ludzkiej i o jedno嗆 dla Ko軼io豉 oraz okazujemy sobie wzajemnie mi這嗆 (56, b).

 b)  Gest 豉mania chleba m闚i: nas wielu stanie si jednym cia貫m przez Komuni z jednego chleba 篡cia (56, c)

 c)  Poznali uczniowie Pana Jezusa przy 豉maniu chleba: przy ge軼ie zapraszaj帷ym wszystkich do jednego Sto逝.

 d)  Chrystus, Baranek Bo篡, zg豉dziwszy grzechy 鈍iata przez swoj 鄉ier, pojedna nas z Bogiem i udzieli prawdziwego pokoju.

 e)  B這gos豉wieni, szcz窷liwi, kt鏎zy s wezwani na uczt God闚 Baranka.

 

13  Przed procesj komunijn i na Komuni

 a)  Do komunii 鈍. przyst瘼ujemy ze 酥iewem. 如iew ten przez jedno嗆 g這s闚 niech b璠zie wyrazem naszego duchowego zjednoczenia i rado軼i serc naszych (56 i).

 b)  Nasza procesja do przyj璚ia Cia豉 Pa雟kiego z radosnym 酥iewem niech b璠zie znakiem braterskiej jedno軼i.

 c)  Z kazania 鈍. Augustyna: M闚i wam: Cia這 Chrystusa. A wy odpowiadacie: Amen. B康嬈ie wi璚 cz這nkami Cia豉 Chrystusa, a瞠by to wasze Amen by這 prawdziwe. Starajcie si to poj望. Wielu nas, jednym cia貫m jeste鄉y. I weselcie si. Jedno嗆, 鈍i皻o嗆, mi這嗆. B康嬈ie wi璚 tym, na co patrzycie i przyjmijcie to, czym jeste軼ie. Chrystus 鈍i璚i na o速arzu tajemnic naszego pokoju i jedno軼i.

 d)  Przyst瘼owa do Komunii 鈍. nie znaczy podchodzi jak sprawiedliwy, kt鏎y czeka nagrody, ale zbli篡 si jak ubogi, prosty i szczery wobec Boga, kt鏎y w ub鏀twie swoim potrzebuje pokarmu: Chleba ubogich – Jezusa Chrystusa. Tylko dlatego m闚imy: Panie, nie jestem godzien, nie zas逝篡貫m...

 e)  Je郵i kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, min窸o, a oto wszystko sta這 si nowe. Wszystko za to pochodzi od Boga, kt鏎y pojedna nas z sob przez Chrystusa (2 Kor 5, 17-18).

 f)  Je瞠li Chrystus w was mieszka, cia這 wprawdzie podlega 鄉ierci ze wzgl璠u na skutki grzechu, duch jednak posiada 篡cie Bo瞠 dzi瘯i zbawieniu. B鏬 przywr鏂i do 篡cia wasze 鄉iertelne cia豉 moc mieszkaj帷ego w was swego Ducha.

 g)  Uczta Eucharystyczna jest zapowiedzi i realizacj nowego 鈍iata: Niebo i ziemia b璠 nowe; B鏬 zamieszka z nami: b璠ziemy Jego ludem. Kto z 篡w wiar i nadziej oczekuje i wsp馧pracuje nad nowym 鈍iatem, przyjmuje zadatek przysz貫go Zmartwychwstania: Cia這 Chrystusa.

 

14  Przed rozes豉niem

 a)  Za chwil kap豉n, jako przewodnicz帷y rozwi捫e zgromadzenie i ode郵e nas, aby ka盥y z nas wr鏂i do swoich dobrych prac wielbi帷 i b這gos豉wi帷 Pana (57, b).

 b)  Id嬈ie – ofiara trwa. Z ojcowskim b這gos豉wie雟twem B鏬 nas posy豉.

 c)  Id嬈ie – w waszej prawdziwej religijno軼i Msza 鈍. trwa.

 d)  Z b這gos豉wie雟twem swoim B鏬 nas posy豉 do pracy nad odnow 鈍iata.

 

 

 

 

 

 


 s. 111

 

 

 

 

 

 


 s. 112

 

 

 

 

 

 

 

 


 s. 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 s. 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 s. 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 s. 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 s. 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 s. 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 s. 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 s. 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 s. 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 s. 122

 

 

 

 

 

 

 

 


 s. 123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 s. 124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 s. 125