Modlitwa poświęcenia Ruchu Niepokalanej, Matce Kościoła ułożona została przez Ojca na dzień moderatora Centralnej Oazy Matki przypadający 11 czerwca 1973 roku z  okazji dziesiątej rocznicy prowadzenia oaz rekolekcyjnych, które zapoczątkowały istnienie grup „oazowych” na terenie kolejnych parafii tworząc zjawisko ruchu.

Modlitwa ta została po latach przez ks. F. Blachnickiego nazwana aktem kontytutywnym Ruchu. Jest ona więc podstawą jego istnienia. Jej rola polega na tym, że człowiek modlący się tymi słowami z wewnętrznym przekonaniem i z postępującym za nim sposobem życia, staje się członkiem Ruchu.

Pierwotny tekst wiązał się z okolicznością obchodzenia rocznicy i taką jej pierwotną formę podajemy na pierwszym miejscu. Obecnie używając jej również w innych okolicznościach, a także po przyjęciu oficjalnej nazwy Ruchu, stosujemy formułę podaną na drugim miejscu. Obydwa teksty w sposób delikatny, rzeczowy i pełen artyzmu korygował za zgodą autora ks. Wojciech Danielski.

 

AKT POŚWIĘCENIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
NIEPOKALANEJ, MATCE KOŚCIOŁA

Niepokalana, Matko Kościoła!
Zgromadzeni dzisiaj wspominamy z wdzięcznością
Twoją opiekę nad dziełem Oazy Żywego Kościoła.

Wyznajemy, że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości
pierwsza Oaza Niepokalanej
oddana przed dziesięciu laty pod Twoją szczególną opiekę
rozwinęła się w przedziwny sposób w ruch oazy
i wywodzący się z niego Ruch Żywego Kościoła.

Wyznajemy, że Twoja postawa
bezgranicznego, oblubieńczego oddania się w miłości Chrystusowi
jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności
w ludzie Bożym.
Ponieważ jesteś Niepokalaną Oblubienicą Słowa
zwłaszcza w zjednoczeniu z Nim
w szczytowej godzinie śmierci na krzyżu,
dlatego jesteś Matką wszystkich żyjących,
Matką Kościoła.

Wyznajemy także, że zjednoczenie z Tobą
w postawie oblubieńczego oddania się Chrystusowi
jest i pozostanie zawsze
jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą
żywotności i płodności Kościoła-Matki.
Kościół o tyle razem z Tobą
będzie Kościołem-Matką,
o ile w poszczególnych swoich członkach
będzie wraz z Tobą
Oblubienicą oddaną Panu
w wierze i miłości.

Jesteśmy przekonani, że całe dzieło Oazy
opiera się na zrozumieniu tej tajemnicy
i nie ma ono innego celu,
jak wychowanie swoich uczestników
do coraz głębszego zrozumienia
i zrealizowania postawy
posiadania siebie w dawaniu siebie
Chrystusowi i braciom.

Jesteśmy przekonani, że taka postawa
jest źródłem nowego życia;
dlatego słuszne jest,
abyśmy na nowo i bardziej świadomie
oddali to dzieło Tobie,
błagając, abyś raczyła je przyjąć
i uznać za swoje.

Jesteśmy przekonani głęboko,
że o tyle tylko staniemy się Oazą Żywego Kościoła,
o ile w zjednoczeniu z Tobą
będziemy realizować
postawę służby i oddania się
Chrystusowi w Jego Kościele.

Przyjmij więc jako swoją rzecz i własność
wszystkich, którzy oddali
swoje życie i wszystkie siły
na diakonię Ruchu Żywego Kościoła.

Przyjmij wszystkich,
zwłaszcza moderatorów i animatorów,
którzy pragną służyć w ramach ruchu
wielkiej sprawie
budowania żywych wspólnot Kościoła.

Przyjmij wszystkich,
którzy na zakończenie pobytu w oazie
oddali w Twoje ręce
swoje dobre postanowienia
i uproś im łaskę wytrwania.

Przyjmij także jako swoją rzecz i własność
to miejsce, gdzie wszystko ma służyć
dziełu Oazy Żywego Kościoła,
i spraw, aby mogło bez przeszkód
służyć tylko tej sprawie.

Niepokalana, Matko Kościoła,
bądź również Matką dzieła Oazy
i Ruchu Żywego Kościoła. Amen.

 

AKT KONSTYTUTYWNY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

NIEPOKALANA, MATKO KOŚCIOŁA
zgromadzeni dzisiaj wspominamy z wdzięcznością
Twoją opiekę nad dziełem Oazy Żywego Kościoła.

WYZNAJEMY, że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości
pierwsza Oaza Niepokalanej
oddana pod Twoją szczególną opiekę
rozwinęła się w przedziwny sposób w ruch oazy
i wywodzący się z niego Ruch Światło-Życie.

WYZNAJEMY, że Twoja postawa
bezgranicznego, oblubieńczego, oddania się w miłości Chrystusowi
jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności w ludzie Bożym.
Ponieważ jesteś Niepokalaną Oblubienicą Słowa,
zwłaszcza w zjednoczeniu z Nim
w szczytowej godzinie miłości na Krzyżu,
dlatego jesteś Matką wszystkich żyjących, Matką Kościoła.

WYZNAJEMY także, że zjednoczenie z Tobą
w postawie oblubieńczego oddania się Chrystusowi
jest i pozostanie zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą
żywotności i płodności Kościoła-Matki.
Kościół o tyle razem z Tobą będzie Kościołem-Matką,
o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą
Oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości.

JESTEŚMY PRZEKONANI, że całe dzieło Oazy
opiera się na zrozumieniu tej tajemnicy i nie ma ono innego celu,
jak wychowywanie swoich uczestników
do coraz głębszego zrozumienia i zrealizowania postawy
posiadania siebie w dawaniu siebie Chrystusowi i braciom.

JESTEŚMY PRZEKONANI, że taka postawa
jest źródłem nowego życia; dlatego słuszne jest
abyśmy na nowo i bardziej świadomie oddali to dzieło Tobie,
błagając, abyś raczyła je przyjąć i uznać za swoje.

JESTEŚMY PRZEKONANI głęboko,
że o tyle tylko staniemy się „Oazą Żywego Kościoła”,
o ile w zjednoczeniu z Tobą będziemy realizować
postawę służby i oddania się Chrystusowi w Jego Kościele.

PRZYJMIJ więc jako swoją rzecz i własność wszystkich
którzy oddali swoje życie i wszystkie swe siły
na diakonię Ruchu Światło-Życie.

PRZYJMIJ wszystkich, zwłaszcza moderatorów i animatorów,
którzy pragną służyć w ramach ruchu
wielkiej sprawie budowania żywych wspólnot Kościoła.

PRZYJMIJ wszystkich, którzy na zakończenie pobytu w oazie
oddali w Twoje ręce swoje dobre postanowienia
i udziel im łaski wytrwania.

NIEPOKALANA, MATKO KOŚCIOŁA,
BĄDŹ RÓWNIEŻ MATKĄ
DZIEŁA OAZY I RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE. Amen.